Välkommen Urban Rapp till Prima Hälsa!

   Lagbygget fortsätter på Prima Hälsa!  Urban kommer från många olika chefs- och ledaruppdrag både från den privata sektorn såsom den kommunala där han bl a arbetat med både privat vård och omsorg i Skåne och i Östergötland samt haft olika chefsuppdrag inom den...