Företagshälsovård 

 

 Vi vill vara er partner för att bidra till bättre hälsa hos era anställda!

Prima Hälsa är en systerorganisation till Primapraktiken, en av Trollhättans största vårdcentraler. Vi har genom arbetet på Primapraktiken sett att när ohälsa eller ogynnsam belastning privat eller på arbetet får fortgå över längre tid kan till slut sjukdom utvecklas såsom t.ex utmattningssyndrom eller långvarig värk. Rehabiliteringen tillbaka från sådan sjukdom kan ofta ta lång tid.

Genom Prima Hälsa vill vi komma in tidigare i förloppet, för friskare patienter och anställda.

Vi vill fånga upp ohälsan och en skadlig livsstil innan den utvecklas till långvarig sjukdom, och vi vill hjälpa er som arbetsgivare att fånga upp en skadlig arbetsmiljö, både fysisk och psykisk, för att kunna bidra till en bättre arbetsplats för era anställda.

Detta gör vi genom vårt arbete med hälsokontroller och uppringande rådgivningsfunktion vid sjukdom, och vi kan också erbjuda andra insatser efter önskemål.

Genom vårt arbete vill vi bidra till ökad produktivitet. Vi tror nämligen att det är för er precis som för oss, att det är genom våra anställdas ansträngningar och ständiga förbättringar som vi når våra visioner och mål.

Kontakta oss för ett samtal om hur vi kan hjälpa er!