Förstadagsintyg

Förstadagsintyg är för anställda vid sjukfrånvaro, dvs ett intyg för medarbetare där Prima Hälsa ombesörjer att det finns lediga läkartider samma dag som din medarbetare sjukskriver sig.

Förstadagsintyg innebär att vi gör en överenskommelse per anställd, med företaget vid ett trepartsmöte. Det är viktigt att syftet är tydligt för alla parter och att medarbetaren vet vad denna åtgärd innebär och vilka åtaganden som medarbetaren måste göra. Samverkan med de fackliga organisationerna är oftast en lämplig förutsättning i processen.

Arbetsgången är att medarbetaren sjukanmäler sig till sin arbetsgivare enligt företagets rutiner och därefter får Prima Hälsa information om att medarbetaren är sjuk.

Prima Hälsa kontaktar sedan medarbetaren som är sjuk och bokar in hen för en läkarbedömning samma eftermiddag. Vi på Prima Hälsa ombesörjer att det finns lediga läkartider samma dag som din medarbetare sjukskriver sig.