Hälsoundersökning på Prima Hälsa

Vi erbjuder hälsokontroller för privatpersoner och företag i flera olika paket med varierande innehåll. Vi vill bidra till ökad hälsa hos de vi hjälper!

För er som arbetsgivare är hälsoundersökningen Arbete och Hälsa fokuserad utifrån arbetsmiljön, och vår hälsoundersökning Bygg fokuserar på byggarbetarens situation, utifrån Byggnads rekommendationer.

Fokus är dels utifrån arbetsmiljöperspektivet där vi kan fånga upp tecken på t.ex stressrelaterade sjukdomar och skador av felaktiga arbetsställningar, men även utifrån att förebygga och åtgärda i ett tidigt skede de faktorer som kan leda till ohälsa – innan det leder till sjukdom och påverkad arbetsförmåga. 

Resultaten av hälsoundersökningen kan ni använda i uppföljningen i ert förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen. Vi hjälper er att identifiera förbättringsområden, och vi kan vid behov tillsammans skapa en plan för vidare arbete med olika riktade aktiviteter för att möta de risker som kommit fram i samband med kontrollen. Det kan röra åtgärder på både grupp- och/eller individnivå.

 

Primahälsa Hälsoundersökning

Hälsoundersökningar:

Hjärta
Tillval - Provtagning Enkel / Utökad
Tillval - Prima Deluxe