Hälsoundersökning Arbete och Hälsa

 

En hälsoundersökning som kan vara en del i det förebyggande hälsoarbetet på arbetsplatsen. Fokuserar på arbetsförhållanden såsom fysisk och psykisk arbetsmiljö, ledarskap och arbetsbelastning, men även på hälsa och livsstil.

Fokus i både prover, enkät och läkarbesök är dels utifrån arbetsmiljöperspektivet där vi kan fånga upp tecken på t.ex stressrelaterade sjukdomar och skador av felaktiga arbetsställningar, men även utifrån att förebygga och åtgärda ohälsa i ett tidigt skede innan det leder till sjukdom och påverkad arbetsförmåga.

Efter alla anställda har genomgått hälsoundersökningen får Du som arbetsgivare en återkoppling och en rapport som visar hur dina medarbetare, på gruppnivå, upplever sin arbetssituation/arbetsmiljö och ledarskapet på arbetsplatsen samt en översyn över status av olika hälsofaktorer.

Resultaten av hälsoundersökningen kan ni använda i uppföljningen i ert förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen. Vi hjälper er att identifiera förbättringsområden, och vi kan vid behov tillsammans skapa en plan för vidare arbete med olika riktade aktiviteter för att möta de risker som kommit fram i samband med kontrollen. Det kan röra åtgärder på både grupp- och/eller individnivå

R

Läkarbesök

R

Prima arbetsplats- och livsstilsenkät

R

Blodtryck

R

Blodsocker och långtidssocker (P-glukos och HbA1c)

R

Blodbilden (blodstatus)

R

Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)

R

Vikt, längd, BMI

Inför Hälsoundersökning Standard

Inför hälsoundersökningen är det viktigt att du har besvarat den digitala enkäten. Vänligen säkerställ att den är besvarad innan besöket hos läkaren.