Hälsoundersökning 
Kropp & Hälsa

 

Vår standardhälsoundersökning för den personliga hälsan. Utöka proverna med tillvalet K&H+

R

Läkarbesök

R

Enkät (hälsa/livsstil)

R

EKG

R

Blodtryck

R

Blodsocker (P-glukos)

R

Blodbilden (blodstatus)

R

Njurfunktion (kreatinin)

R

Leverprover (ASAT, ALAT)

R

Blodbilden (blodstatus)

R

Ämnesomsättning för kvinnor (TSH)

R

Prostataprov erbjuds för män (PSA)

R

Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)

R

Vikt, längd, BMI

R
R

Tillval Kropp & Hälsa+

R

Sänka (SR)

R

Saltbalans (natrium, kalium, kalcium)

R

Långtidssocker ( HbA1c)

R

Vitaminer och järnförråd (kobalamin, folsyra, ferritin)

R

Gallgångsvärde (ALP)

R

Äggviteämne (albumin)

R

Urinsticka (tecken på njurskada m.m.)

Inför Hälsoundersökning Kropp & Hälsa

Inför hälsoundersökningen är det viktigt att du har besvarat den digitala enkäten. Vänligen säkerställ att den är besvarad innan besöket hos läkaren. 
Inför provtagningstillfället behöver Du ta ställning till om Du önskar få kontrollerat Ditt prostatavärde (PSA) om du är man. Du behöver ha bestämt Dig när Du kommer till vårt laboratorium för provtagning. Som hjälp för att ta ställning till detta, kan Du läsa mer i Socialstyrelsens skrift ”Om PSA-prov”.