Hälsoundersökning Bygg

 

Enligt Byggnads rekommendationer ska en hälsoundersökning erbjudas minst vart tredje år, och för anställda som fyllt 50 år varje år. Innehållet är utformat efter Byggnads rekommendationer och byggarbetares riskområden. Det finns också möjlighet att utforma innehållet efter era önskemål. 

R

Läkarbesök

R

Prima basenkät (hälsa/livsstil)

R

Hörsel- och synundersökning

R

Lungfunktionsundersökning (spirometri)

R

Screening för vibrationsskador, vidare läkarbedömning vid behov

R

Blodtryck

R

Blodsocker (P-glukos)

R

Blodbilden (blodstatus)

R

Njurvärde (kreatinin)

R

Levervärden (ASAT, ALAT)

R

TSH för kvinnor

R

PSA erbjuds för män

R

Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)

R

Vikt, längd, BMI