Tillval: Prima Deluxe

 

Vårt mest ingående paket som utöver tillval Prima innehåller ett konditionstest. 

R

Blodtryck

R

Vikt / längd / BMI

R

EKG

R

Konditionstest

R

Blodsocker och långtidssocker (P-glukos och HbA1c)

R

Blodbilden (blodstatus)

R

Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)

R

Sänka (SR)

R

Saltbalans (kalium, kalcium)

R

Äggviteämne (albumin)

R

PSA erbjuds för män

R

Njurvärde (kreatinin)

R

Ämnesomsättning (TSH, fritt T4)

R

Vitaminer och järnförråd (kobalamin, folsyra, ferritin)

R

Lever- och gallgångsvärden (ASAT, ALAT, ALP)

R

PSA erbjuds för män

R

Alkoholmarkör erbjuds (CDT)

R

Översiktlig lungfunktionsmätning (COPD6)

R

Urinsticka (tecken på njurskada m.m.)

Inför Tillval –  Prima

p
För att Du ska få ut så mycket som möjligt av Din hälsoundersökning, är det viktigt att Du läser i genom hela denna informationstext.
Inför provtagningstillfället behöver Du ta ställning till om Du önskar få kontrollerat Ditt prostatavärde (PSA) om du är man. Du behöver ha bestämt Dig när Du kommer till vårt laboratorium för provtagning. Som hjälp för att ta ställning till detta, kan Du läsa mer i Socialstyrelsens skrift ”Om PSA-prov”.
Med hopp om att hälsoundersökningen skall ge Dig tankar om hur Du kan leva ännu hälsosammare, och hålla livet ut!