Tillval: Prima

 

Ett tillval till vald grundundersökning som ger mer ingående provtagning och undersökning för hjärta och lungor. Vid tillval Prima innehåller ert valda paket utöver specifik kropps – och enkätundersökning följande:

R

Blodtryck

R

Vikt / längd / BMI

R

EKG

R

Blodsocker och långtidssocker (P-glukos och HbA1c)

R

Blodbilden (blodstatus)

R

Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)

R

Sänka (SR)

R

Saltbalans (kalium, kalcium)

R

Äggviteämne (albumin)

R

PSA erbjuds för män

R

Njurvärde (kreatinin)

R

Ämnesomsättning (TSH, fritt T4)

R

Vitaminer och järnförråd (kobalamin, folsyra, ferritin)

R

Lever- och gallgångsvärden (ASAT, ALAT, ALP)

R

PSA erbjuds för män

R

Alkoholmarkör erbjuds (CDT)

R

Översiktlig lungfunktionsmätning (COPD6)

R

Urinsticka (tecken på njurskada m.m.)

Inför Tillval –  Prima

p
För att Du ska få ut så mycket som möjligt av Din hälsoundersökning, är det viktigt att Du läser i genom hela denna informationstext.

Inför provtagningstillfället behöver Du ta ställning till om Du önskar få kontrollerat Ditt prostatavärde (PSA) om du är man. Du behöver ha bestämt Dig när Du kommer till vårt laboratorium för provtagning. Som hjälp för att ta ställning till detta, kan Du läsa mer i Socialstyrelsens skrift ”Om PSA-prov”.

Med hopp om att hälsoundersökningen skall ge Dig tankar om hur Du kan leva ännu hälsosammare, och hålla livet ut!