Hälsoundersökning

Genom vårt arbete på Prima Hälsa vet vi att det är extremt viktigt att komma in tidigt i förloppet. Innan sjukdom uppträder pågår ofta en process som pågår i flera år, och därför vill vi fånga upp ohälsan innan den utvecklas till sjukdom, nedsatt arbetsförmåga och långvarig frånvaro. Vi erbjuder hälsokontroller i flera olika paket med varierande innehåll eller skräddarsyr utefter era behov. Vi vill bidra till ökad hälsa hos er!

Vi arbetar utifrån ett systematiskt arbetsmiljöarbete, dvs främjande, förebyggande och åtgärdande samt utifrån organisation, grupp och individ.

Vad behöver du hjälp med?

Hälsokontroll / Hälsoundersökning

Vi hjälper dig med hälsokontroll vid rekrytering innan anställning eller som en del av företagets arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Hälsosamtal

Endast ett samtal bort hjälper dig att kartlägga den anställdes livssituation samt fokuserar på dennes motivation.

Läs mer

Hälsofaktorer

Här kan du läsa mer om olika hälsofaktorer. Har du ytterligare frågor tveka inte att kontakta oss!

Läs mer