HR-stöd

Vi erbjuder råd och stöd till arbetsgivare i olika HR-processer där fokus är dialog kring sjukfrånvaron, rehabiliteringsstöd eller andra åtgärder.

Vi erbjuder månadsavstämningar på plats där rätt kompetens från Prima Hälsa medverkar genom skyddsronderna eller genom andra strukturer för att säkerställa och bidra till utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Välkommen att ringa eller maila oss för vidare dialog om hur vi kan hjälp er på bästa sätt.