Inloggning Företagskunder

 

Klicka på denna länk för att logga in till vår Frisk- och sjukanmälantjänst med rådgivning av sjuksköterska vid första sjukdagen samt uppföljande kontakter, för att snabbare få rätt insatser och en tidigare återgång i arbete.