Matvanor

På Folkhälsomyndighetens hemsida skriver man att goda matvanor är bra för hälsan och välbefinnandet och är en förutsättning för en positiv hälsoutveckling. Goda matvanor, i kombination med framförallt fysisk aktivitet, kan förebygga en rad hälsoproblem såsom hjärt-och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer och även psykisk ohälsa.

Folkhälsomyndigheten skriver vidare att människor i Sverige har generellt bra matvanor, men att det finns skillnader som beror på ålder, kön, social och ekonomisk situation samt var människor bor. Ohälsosamma matvanor är vanligare i grupper med låg utbildning och inkomst, och fetma följer ett tydligt socialt mönster där människor i socialt utsatta positioner drabbas hårdast. Detta leder till ojämlik hälsa.

De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) 2012 kan förenklat sammanfattas i fem kostråd för friska vuxna:

1. Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.

2. Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris.

3. Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel.

4. Ät fisk ofta, gärna 3 gånger i veckan.

5. Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen

Livsmedelsverket framhåller att just nu orsakar ohälsosam mat flest sjukdomar i Sverige. En fjärdedel av befolkningen riskerar att bli sjuka eller dö i förtid av livsstilssjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och cancer på grund av ohälsosamma matvanor. Diagrammet nedan återger riskfaktorer som påverkar hälsan:

www.livsmedelsverket.se, 2018-05-08

WHO rankar matvanor, högt blodtryck och högt BMI till de främsta riskfaktorerna för ohälsa och tidig död i Sverige. Våra matvanor är nu ett större hot mot folkhälsan, än tobak och alkohol.

Övervikt och fetma utgör ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem. Fortsätter vår negativa utveckling i detta hänseende, kommer var fjärde svensk lida av fetma år 2025. Samtidigt visar forskning att hälsosam mat kan bidra till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom med 30-50 procent, och förebygga upp till en tredjedel av alla cancerfall. Bra matvanor kan således rädda liv!

Mer om kost- och rörelseråd kan Du läsa i skriften Bra mat och rörelse från Stockholms Läns Landsting, samt allmänt så kallad ”Medelhavskost”.