Mental hälsa

Vår mentala hälsa är väldigt viktig för vårt allmänna välbefinnande. Det finns väldigt många olika psykiatriska sjukdomstillstånd såsom depression, utmattningssyndrom, fobier, ångest, självskadebeteende och missbruk.

Psykisk ohälsa kan även bero på kriser och svårigheter i livet. På Dagens Medicin finns ett kunskapsforum för mental hälsa, där det går att läsa mer.