Om Prima Hälsa

Prima Hälsa är en hälsovårdsenhet för både företag och privatpersoner. Vi vill bidra till friskare anställda, minskad sjukfrånvaro och att ohälsa inte utvecklas till sjukdom.,

Verksamheten drivs parallellt med vårdcentralen Primapraktiken, som är en av Trollhättans största vårdcentraler. Prima Hälsa och Primapraktiken ingår båda i Praktikertjänst AB.

Genom arbetet i Primapraktiken ser vi, att när ohälsa och ogynnsamma faktorer som felaktig belastning på arbetet eller privat, får fortgå under lång tid utmynnar de till slut i sjukdom och sjukskrivning. Rehabiliteringen tillbaka till god hälsa och att vara fullt arbetsför kan ta lång tid, och ibland blir man aldrig densamma igen.

Därför vill vi nu genom Prima Hälsa komma in tidigare i förloppet genom att upptäcka ohälsan och de ogynnsamma faktorerna innan de ger för kraftig påverkan, och på så sätt hjälpa er som privatperson eller företag. Vi tror att det är för er precis som för oss, att det är genom våra anställdas ansträngningar och ständiga förbättringar som vi når våra visioner och mål.

På Prima Hälsa och Primapraktiken har vi sammanfattat vårt arbete för att nå vår vision genom ledordet PEDAL, vilket står för att vi skall vara en arbetsplats som väcker och tar till vara våra anställdas Passion och Engagemang, vilket vi gör genom Delaktighet i utvecklingen av vår verksamhet. Vi vill vara det Attraktivaste valet för kunder, patienter, samarbetspartners och anställda och vara Ledande i den verksamhet vi väljer att bedriva. 

Primahälsa - Pedal
Primahälsa Trygghet

Om Praktikertjänst

Från Karesuando i norr, till Ystad i söder, och med verksamheter i fler än 200 kommuner är Praktikertjänst hela Sveriges välfärd. En av fem vårdpatienter går till någon av Praktikertjänsts mottagningar – och en av tre tandvårdspatienter.

Praktikertjänsts affärsidé är att skapa förutsättningar för att de som arbetar inom vården ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt – och skapa högsta värde för patienten. Det är vi som utför vården som gemensamt äger Praktikertjänst.

Praktikertjänst har utvecklat Vårdsverige i 60 år och är Sveriges största vårdgivare inom privat tandvård och hälso- och sjukvård. Affärsmodellen är unik med 1 300 delägare som är både verksamhetsansvariga och anställda på mottagningar runt om i landet. Delägarna är tandläkare, läkare, tandtekniker, tandhygienister, sjukgymnaster/fysioterapeuter, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, kiropraktorer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder och dietister. Omsättningen uppgår till cirka 8,5 miljarder kronor och antalet medarbetare är drygt 6 700.

Fem miljoner människor kommer årligen i kontakt med någon av oss inom Praktikertjänst. Årligen rankar patienterna Praktikertjänsts mottagningar högt i nöjdhetsmätningar.

Primahälsa - Pedal