Priser vaccination 

Priser är angivna per dos

TBE-vaccination (vuxen/barn)
380 kr / 350 kr

Rese-vaccination (vuxen/barn)
Gula febern – 640 kr
Hepatit A (Havrix) – 490 kr / 390 kr
Hepatit B – 440 kr / 390 kr
Hepatit A+B (twinrix) 640 kr / 500 kr
Japansk encefalit (Ixiaro) – 1230 kr
Kolera (Dukoral) – recept, 150 kr, hämtas ut på apotek
Tyfoidfeber (Typhim Vi) – 420 kr
Rabies – 1100 kr

Övriga vaccinationer
Bältros (Shingrix) –  2350 kr
HPV – 1800 kr
Pneumokocker (Pneumovax) – 500 kr
Pneumokocker (Prevenar 13) – 880 kr
Meningokocker typ B (Bexsero) – 1600 kr
Meningokocker typ ACWY (Menveo) – 750 kr
Stelkramp / Difteri /Kikhosa (Boostrix) – 430 kr
Mässling / Påssjuka / Röda Hund MPR (Priorix) – 460 kr

Malaria- och myggskydd
Malariaprofylax – recept, 150 kr, hämtas ut på apotek
Myggnät, impregnerat, enkel / dubbel – 490 kr / 670 kr
Myggspray Mosquito Guard – 130 kr