Rådgivningstjänst vid sjukdom

Då personal sjukanmäler sig går ett meddelande till arbetsgivaren samt ett meddelande till oss som företagshälsa. Vi ringer sedan upp för att kartlägga vad som är det bakomliggande bekymret. Det kan vara allt ifrån psykisk ohälsa och arbetsmiljö till vanliga förkylningar. Vi hjälper sedan till att guida din personal rätt i vården för att hen ska komma tillbaka så fort som möjligt.

Vi har även avstämningar med dig som arbetsgivare då vi ger återkoppling på gruppnivå. Vi kan fånga upp mönster i frånvaron på både individ- och gruppnivå som vi kan arbeta vidare med för att få till en förbättring.

Är du intresserad? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig snarast!

Studier har visat att du som arbetsgivare kan spara mellan 10–30% i sjukskrivningskostnader med detta arbetssätt.

Studier har visat att du som arbetsgivare kan spara mellan 10–30% i sjukskrivningskostnader med detta arbetssätt.