Sjuk- och friskanmälan

Vi gör sjuk- och friskanmälan enkel med hjälp av verktyget/tjänsten ”TakeNote”, samtidigt som vi fångar upp tidiga signaler på ohälsa!

Prima Hälsa erbjuder ett verktyg för hantering och rapportering av sjuk- och friskanmälan och anmälan av vård av sjukt barn (VAB). Verktyget underlättar sjukanmälningar för företag och erbjuder samtidigt ett stöd till de anställda där rådgivning från sköterska ingår. För att underlätta chefens arbete så ingår även rehab och dokumentations lösningen HR Support. Fördelarna med våra lösningar är många oavsett om du är arbetsgivare eller anställd. Våra lösningar är framtagna för att passa både det mindre och det större företaget. Genom att arbeta strukturerat med sjukfrånvaro och agera i tid finns möjlighet att minska sjukfrånvaro – vilket innebär ekonomiska förtjänster och ökat välmående hos personalen.

Helhetslösning

Vår sjuk- och frisktjänst kopplat med HR-support ger en helhetslösning för hantering av sjukfrånvaro, rehab och dokumentation, hantering av tjänstbarhetsintyg och lagstadgade utbildning plus säker lösning för att beställa FHV tjänster. Utöver detta finns möjligt att addera till arbetsrättsligt stöd och ledarskapsutbildningar hos oss på Prima Hälsa. Det handlar om att agera och göra rätt sak i rätt tid med rätt dokumentation.

Logga in – TakeNote

Här kan du logga in till vår Frisk- och sjukanmälantjänst ”TakeNote” med rådgivning av sjuksköterska vid första sjukdagen samt uppföljande kontakter, för att snabbare få rätt insatser och en tidigare övergång i arbete.

TakeNote har högsta vårdsekretess och uppfyller alla krav vad gäller Patientdatalagen GDPR.

Tryggt och säkert för både arbetsgivare & anställd

Fördelar för arbetsgivaren:

Tidiga signaler på ohälsa

Koll på aktuell sjukfrånvaro

Grunden för SAM

Ordning och reda gällande hantering av rehab/dokument

Checklistor och mallar

Lösning för att beställa FHV tjänster digitalt

Tjänstbarhetsintyg och medicinska kontroller laddas upp elektroniskt

Fördelar för den anställde:

Anmälan görs enkelt via webb eller telefon 24/7

Rådgivning av personal från företagshälsan

Påminnelse om läkarintyg

Trygghet