Stress

Stress kan uppkomma och upplevas på olika sätt. Stress, såväl fysisk som psykisk, kan vara positiv och negativ. Med ”stress” i vardagstal menas oftast den negativa mentala stress som kan uppkomma när kraven överträffar förmågan. Kraven kan vara yttre, pålagda, men även egna inneboende krav på hur vi ska och bör vara.

Stress i viss omfattning under en begränsad tid gör ofta att vi klarar av högre belastning under en kortare period. Men när stressen blir långvarig, och kanske ökar gradvis, kan den leda till negativa konsekvenser.

Långvarig stress som inte leder till att vi ökar vår prestationsförmåga kortvarigt, får negativa konsekvenser för kroppen. I denna situation lider vi mer av stresstillståndet, än att det faktiskt hjälper oss att bli effektivare. Långvarig stress drabbar ofta personer som har alltför stor arbetsbelastning, som inte kan påverka sin situation eller som känner att de inte kan hantera de krav som ställs i vardagen.

Förutom att vi mår dåligt, blir orkeslösa, mister glädjen i livet och får sömnproblem, kan långvarig stress orsaka olika sjukdomar. Matsmältningsproblem är mycket vanligt, liksom försämrat immunförsvar. Magkatarr och återkommande förkylningar kan vara tecken på långvarig stress. Vidare kan långvarig stress bidra till utveckling av högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, bukfetma och övervikt.

För att kroppen och hjärnan ska klara av att utsättas för stress, behövs regelbunden återhämtning. Egen tid för avslappning, meditation och fysisk träning kan ha positiva effekter vid långvariga stressymptom, samt att arbeta med sin egna inställning till de krav som finns i livet.

På hemsidan stress.se kan man besvara självskattningstestet KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale), med frågor avseende symtom på utmattningssyndrom. Du hittar självskattningstestet här.