Tjänstbarhetsintyg

Lagstadgade medicinska kontroller är en viktig del av arbetslivet för många individer och företag, och syftar till att säkerställa att arbetstagare är friska och kapabla att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Viktigt även för företaget att säkra att all personal har adekvata intyg.

Vi utför de flesta tjänstbarhetsintyg. För mer information välkommen att kontakta oss på Prima Hälsa.