Tobak

Tobak består av torkade blad från tobaksplantan. I tobak finns nikotin som har centralstimulerande verkan, och som är kraftigt beroendeframkallande och giftigt i stora mängder. På Drugsmart´s hemsida skriver man att rökning är en bidragande orsak till en stor del av alla dödsfall i Sverige.

Nikotinet är mycket giftigt, framför allt i ren form, och finns i tobaksplantan då det utvecklas som ett skydd mot skadeinsekter. De flesta som snusar eller röker för första gången blir illamående, till följd av nikotinets giftiga verkan. Nikotin kan tillföras och tas upp i kroppen på olika sätt, det vanliga är att man röker cigaretter eller att man snusar. När man röker tobak når nikotinet hjärnan inom 10-20 sekunder. När man snusar tar det längre tid för nikotinet att nå hjärnan, men personer som snusar har ofta en mycket högre dos nikotin i blodet och under en längre tid, än den som röker cigaretter. Många av de som börjar nyttja tobak blir beroende. Uppskattningsvis dör varannan rökare i förtid.

Kroppen påverkas på olika sätt av nikotin, bl.a. kan hjärtfrekvensen öka, blodtrycket stiga och ämnesomsättningen öka. Konditionen försämras oftast. I hjärnan gör nikotinet så att man känner positiv men förädisk belöning. Man kan få minskad aptit, känna sig piggare, men minnet och inlärningsförmågan påverkas också. När nikotinet når hjärnan aktiveras s.k. nikotinreceptorer och signalsubstansen dopamin utsöndras i hjärnan, med följden att man känner en belöning när man röker. Hjärnan överaktiveras. Tobaksbruk medför även att man får I sig en mängd andra giftiga ämnen, som också påverkar kroppen negativt.

Rökning kan orsaka sjukdomar såsom cancer (i lungor, mun, luftstrupe, matstrupe, urinvägar, lever och benmärg), KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), MS (multipel skleros), giftstruma, kärlkramp och psoriasis. Rökning drabbar inte bara personen som röker, passiv rökning kan också orsaka många sjukdomar. Passiv rökning ökar exempelvis risken för både lungcancer och hjärtinfarkt. Dessutom sätter sig tobaksröken ofta i kläderna, och ökar allergi- och astmarisken för barn till rökande föräldrar och andra i barnets omgivning, trots att vederbörande endast röker utomhus.

Även snus påverkar kroppen negativt. Sambanden mellan cancer och snus är inte lika kraftiga som mellan cancer och rökning. Det finns dock studier som har visat på en högre risk för cancer i munnen och bukspottkörteln samt ökad risk för sockersjuka (diabetes mellitus typ 2). Det finns också en ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och skador på tandköttet.

Liksom cigarettrök innehåller rök från vattenpipa många giftiga ämnen som både är beroendeframkallande och kan orsaka cancer, KOL och andra lungsjukdomar. Eftersom den speciella tobak som används i vattenpipa är smaksatt och söt, är det många unga som felaktigt tror att rökningen ej är skadlig.

Tobaken som används till vattenpipa är oftast melasstobak, som är smaksatt med olika fruktaromer eller smakämnen såsom kanel, salmiak eller ingefära. Röken från en vattenpipa smakar avsevärt mildare än röken från cigaretter, vilket förstärker intrycket av att den inte är lika farlig som andra typer av rökning. Vattenpipans rök är dock lika skadlig som annan tobaksrökning, då vattnet endast filtrerar bort cirka 5 procent av gifterna. Vanligen röker man dessutom vattenpipa under längre tid än cigaretter vilket ökar de skadliga effekterna.