Fysisk aktivitet

På 1177´s hemsida skriver man att all form av rörelse kan påverka hälsan positivt. Rekommendationerna anger att en vuxen individ bör vara fysiskt aktiv under minst 150 minuter varje vecka. Fysisk aktivitet kan vara exempelvis raska promenader, trädgårdsarbete eller friluftsliv. Fysisk aktivitet kan minska risken för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, cancer och psykisk ohälsa.

Den mänskliga kroppen är byggd för rörelse. När man rör sig händer mycket i kroppen som medför att man känner sig piggare och starkare. Bland annat ökar blodcirkulationen och syreupptagningsförmågan. Det gör att kroppen lättare tar hand om förhöjda blodfetter och stresshormoner. Färre stresshormoner gör, i sin tur att man mår bättre och att man får bättre sömn.

Fysisk aktivitet minskar risken för följande:

  • Förtida död, oavsett orsak.
  • Hjärt-kärlsjukdomar såsom högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke.
  • Metabola sjukdomar såsom typ 2 diabetes och fetma.
  • Cancer såsom tjocktarmscancer och bröstcancer.
  • Fall och benbrott såsom höftfraktur.
  • Psykisk ohälsa såsom demens och depression.

Stillasittande ökar risken för övervikt, bukfetma, typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdom samt förkortar livet.

Hjärnan påverkas också av fysisk aktivitet. Bland annat frigörs signalsubstanser såsom dopamin och serotonin, som motverkar depression och smärta. Vidare kan minne, inlärning, problemlösning och koncentrationsförmåga förbättras. Endorfiner, som ibland kallas för kroppens egna morfin, frigörs vid fysisk aktivitet och kan medföra upplevelse av välbehag.
Dessutom ökar hjärnans prestationsförmåga om man tränar regelbundet. Det beror på att hjärnans blodcirkulationen förbättras, som i sin tur påverkar hjärnans förmåga att lösa problem.

En vuxen individ från 18 år och uppåt, rekommenderas vara fysiskt aktiv i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten ska då vara måttlig, vilket innebär att aktiviteten medför ökad kroppsvärme, puls och andning. Vid fysisk aktivitet med hög intensitet, rekommenderas minst 75 minuters aktivitet i veckan. Med hög intensitet innebär en tydligare ökning av puls och andning.

För att uppnå rekommendationerna för fysisk aktivitet kan man till exempel göra något av följande:

  • Ta en rask promenad 30 minuter fem dagar varje vecka.
  • Löpträna 20-30 minuter tre dagar varje vecka.

Det är också bra om du detta kombineras med en aktivitet som stärker musklerna minst två gånger varje vecka. Du som är över 65 år behöver också träna balansen.

Tänk på att man ofta rör sig i vardagen på sätt som man kanske inte tänker på, till exempel vid städning, hushållsarbete, lek med barnen, hundpromenader, eller att ta sig till och från jobbet. Ett ofta enkelt sätt att börja röra mer på sig, är att öka vardagsaktiviteterna och att exempelvis ta trapporna i stället för hissen eller rulltrappan, eller gå av bussen eller tåget en hållplats tidigare.

Ovan nämnda rekommendationer anger det basala underhåll kroppen behöver av fysisk aktivitet. För att utveckla sin fysiska kapacitet och bli både starkare och mer uthållig, krävs oftast över tid en gradvist ökad mängd- och motståndsträning. Här finns många gym, rehabiliterings- och sjukgymnastmottagningar med ett bra kunnande, att samråda med och ta hjälp av.

Om du har någon kronisk sjukdom, finns det många goda råd att hämta ur sjukvårdens kunskapsstöd FYSS – Fysisk Aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling på www.fyss.se. Även på Skadekompassen´s hemsida finns mycket bra information om fysisk aktivitet att tillgå.