Hälsosamtal

Vi erbjuder hälsosamtal där vi kartlägger medarbetarens arbetsliv och privatliv för att få en helhetsbild av den anställdes livssituation samt fokuserar på dennes motivation.

Rådgivningstjänst vid sjukdom

Då personal sjukanmäler sig går ett meddelande till arbetsgivaren samt ett meddelande till oss som företagshälsa. Vi ringer sedan upp för att kartlägga vad som är det bakomliggande bekymret. Det kan vara allt ifrån psykisk ohälsa och arbetsmiljö till vanliga förkylningar. Vi hjälper sedan till att guida din personal rätt i vården för att hen ska komma tillbaka så fort som möjligt.

Vi har även avstämningar med dig som arbetsgivare då vi ger återkoppling på gruppnivå. Vi kan fånga upp mönster i frånvaron på både individ- och gruppnivå som vi kan arbeta vidare med för att få till en förbättring.

Studier har visat att du som arbetsgivare kan spara mellan 10-30% i sjukskrivnings-kostnader med detta arbetssätt.