Hälsokontroll / Hälsoundersökning

Investera i dina anställda

Med Prima Hälsa som er personliga coach kommer ni bli en stark och frisk arbetsplats. Vi har paket som är anpassade för både enskilda företagare och företag med stor personalstyrka eller skräddarsyr utifrån just dina behov. Vi skapar en hälsoplan som garanterat kommer att göra dig och dina medarbetare starkare och friskare!

En hälsoundersökning kan vara en del i det förebyggande hälsoarbetet på arbetsplatsen. Vi har i grunden två olika hälsoundersökningar, dels Hälsoundersökning Kropp och Hälsa samt Hälsoundersökning Arbete och Hälsa.

Kropp och Hälsa ger individen och bolaget insikt om sitt nuläge när det gäller hälsa och livsstil – för att kunna identifiera sjukdom, riskfaktorer för framtida ohälsa samt förbättringsområden och förslag till åtgärder. Den ger den anställde ett stöd till att utveckla sin hälsa och livsstil och arbetsgivaren resultat på grupp- och organisationsnivå, som underlag till aktivt systematiskt hälsoarbete.  

Arbete och Hälsa fokuserar utöver detta på arbetsförhållanden såsom fysisk och psykisk arbetsmiljö, ledarskap och arbetsbelastning, men även på hälsa och livsstil. Fokus är dels utifrån arbetsmiljöperspektivet där vi kan fånga upp tecken på t.ex stressrelaterade sjukdomar och skador av felaktiga arbetsställningar, men även utifrån att förebygga och åtgärda ohälsa i ett tidigt skede innan det leder till sjukdom och påverkad arbetsförmåga. 

Båda dessa hälsoundersökningar finns i utförande BAS, PRIMA och PRIMA DELUXE. Vi har även ett antal branschspecifika hälsoundersökningar för byggnadsarbetare, målare, svetsare, elektriker mm. Kontakta oss på Prima Hälsa för ditt och företagets behov!  

Vad händer efter hälsoundersökningen?

Efter att alla anställda har genomgått vår hälsoundersökning får Du som arbetsgivare en återkoppling och en rapport som visar hur dina medarbetare, på gruppnivå, upplever sin arbetssituation/arbetsmiljö och ledarskapet på arbetsplatsen samt en översyn över status av olika hälsofaktorer.

Resultaten av hälsoundersökningen kan ni använda i uppföljningen i ert förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen. Vi hjälper er att identifiera förbättringsområden, och vi kan vid behov tillsammans skapa en plan för vidare arbete med olika riktade aktiviteter för att möta de risker som kommit fram i samband med kontrollen. Det kan röra åtgärder på både grupp- och/eller individnivå.

 Läkarbesök

 Prima arbetsplats- och livsstilsenkät

Blodtryck

Blodsocker och långtidssocker (P-glukos HbA1c)

Blodbilden (blodstatus)

Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)

Vikt, längd, BMI

Inför hälsoundersökningen är det viktigt att du har besvarat den digitala enkäten. Vänligen säkerställ att den är besvarad innan besöket hos läkaren.

Vill du bli stärkt på jobbet med Prima Hälsa? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!