Sömn

Det finns några fundamentalt basala företeelser och mänskliga behov, som vi alla behöver förhålla oss till, däribland behovet av sömn. Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska återhämta sig och bearbeta intryck. Vid god sömn är det lättare att klara stress och påfrestningar under dagen. Sömn kan också minska risken för olika sjukdomar. Under sömnen varvar kroppen också ner, blodtrycket sjunker liksom pulsen och kroppstemperaturen, andetagen blir färre och musklerna slappnar av. I delar av hjärnan minskar aktiviteten, samtidigt som minnen lagras och ny kunskap och nya intryck bearbetas.

Vid sömn aktiveras vidare kroppens immunsystem och viktiga hormoner bildas. Samtidigt minskar produktionen av stresshormoner. Tillräcklig sömn kan minska risken för sjukdomar såsom förhöjda blodfetter, hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, depression och utmattningssyndrom. För barn och ungdomar som växer har sömnen stor betydelse eftersom tillväxthormon då bildas.

Vuxna brukar behöva mellan sex och nio timmars sömn per dygn, men behovet varierar från person till person. Det varierar också beroende på hur effektiv sömnen är, det vill säga hur mycket djupsömn man får. Så länge du känner dig pigg och fungerar bra på dagtid får du tillräcklig sömn.

Vid sömnsvårigheter, kan man få goda råd på 1177´s hemsida.